Art’n’Design (J Bolinder AB), Sekretesspolicy

Vi på Art’n’Design (J Bolinder AB) respekterar ditt privatliv samt din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna policy kan du läsa vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dessa.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du handlar i någon av våra kanaler (butik, e-handel, telefon) eller lämnar in ett ärende till oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, kortuppgifter och i vissa fall även personnummer. Vidare kan vi komma att samla in teknisk data när du besöker våra digitalkanaler t.ex. IP-adress och cookieinformation. Du kan läsa mer om hur vi hanterar cookies här.

Personuppgifter som samlas in av Art’n’Design (J Bolinder AB) kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga åtaganden.

Varför behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in av oss kommer behandlas för följande ändamål:

1.    För att vi skall kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
2.    För att vi skall kommunicera med dig via kundservice och i våra konton på sociala medier.
3.    För marknadsföringsändamål, såsom marknadsföring via e-post.
4.    För att behandla din betalning, förhindra eller upptäcka bedrägerier.
5.    För att ta fram statistik, analysera och förbättra våra kanaler och dess tjänster.

De juridiska grunderna för att samla in och behandla dina personuppgifter.

Uppfyllande av avtal

Insamling av dina personuppgifter kan vara nödvändigt för att fullgöra det avtal vi slutit med dig. T.ex. för att kunna utföra leverans av en vara, behandla eventuella returer, reklamationer samt upprätthålla eventuella garantier.

Rättmätiga intressen

Vi kan använda dina personuppgifter för våra rättmätiga intressen. T.ex. marknadsföra oss mot besökare i våra kanaler eller ett intresse att utveckla våra kanaler.

Samtycke

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta detta från dig i förväg.

Säkerhet

Art’n’Design (J Bolinder AB) vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehöriga.

Art’n’Design (J Bolinder AB) kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer för att utföra uppgifter t.ex. drift av IT-system, betallösningar eller hjälp med marknadsföring. Detta kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter, dessa tecknar då ett avtal med oss för att hålla en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Art’n’Design (J Bolinder AB) kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. Polis om det rör utredning av brott.

Rätt till information 

Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från Art’n’Design om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig.

Vi lagra alla uppgiter på säkra servrar i Nederländerna som drivs av siteground.com.

Art'n'Design sparar informationen så länge du är kund eller prenumerant på nyhetsbrev, därefter i 1 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Dessutom har du följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.
  • Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas.
  • Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
  • Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.
  • Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet – rätten innebär att klagomål avseende Art’n’Design behandling av personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen

Kontaktupgifter till Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
Mejla: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Vill du tillämpa någon av dina rättigheter så vänligen kontakta oss i sådana fall på denna e-postadress: webshop@artndesign.se Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt men normalt senast inom 30 dagar.

Ändringar i denna policy

Art’n’Design (J Bolinder AB) kan ändra eller uppdatera denna policy när det behövs. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.artndesign.se