Disclaimer

Art’n’Design J Bolinder AB har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: es.ngisedntra@rpdg.

Vi är inte ansvariga för förluster till följd av felaktigheter eller ofullständighet, eller för förluster till följd av problem som orsakas av eller är inneboende i spridningen av information via Internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. %s tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av användning av uppgifter, råd eller idéer som tillhandahålls av %s eller på %s vägnar via denna webbplats.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör Art’n’Design J Bolinder AB.

Kopiering, spridning och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Art’n’Design J Bolinder AB, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat följer av det specifika innehållet.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.